NEW TECH SLOVAKIA, a.s.

Rating a informácie o NEW TECH SLOVAKIA, a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre NEW TECH SLOVAKIA, a.s. 67713 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 8. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9992% spoločností je horších ako NEW TECH SLOVAKIA, a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti NEW TECH SLOVAKIA, a.s." href="http://new-tech-slovakia.sk-rating.com/">
   <img src="http://new-tech-slovakia.sk-rating.com/new-tech-slovakia.png" width="150" height="25" alt="Rating NEW TECH SLOVAKIA, a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating NEW TECH SLOVAKIA, a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia